Thursday, July 5, 2012

Galvanizacija ili elektroplatiranje zlatom

Galvanotehnika je proces kojim se na neki bazni metal nanosi sloj drugog metala. Primjena galvanotehnike ( eng. Plating ) je široko zastupljena već dugo vremena, a nama najinteresantnije obrade ovim procesom su elektronički uređaji koji u sebi sadrže sloj zlata ili nekog drugog plemenitog metala ili vrijednog metala.


Galvanotehnikom se na površini baznog metala stvara tanki sloj drugog metala koji je po svojim karakteristikama drugačiji od ovog prvog, a u uvjetima rada njegove karakteristike više odgovaraju.

Ovakvo nanošenje metalnih prevlaka izvodi se katodnom redukcijom metalnih iona. Ovaj proces dosta je poznatiji pod nazivom elektroliza, ili galvanizacija.

Elektroliza ili elektroplatiranje se uvijek izvodi istosmjernom strujom kroz odgovarajući medij, koji je u tekućem stanju a gotovo uvijek se radi o nekoj od kiselina.

Elektroplatiranje zlatom se često izvodi u proizvodnji elektronskih spojeva, komponenti, pa u medicini, stomatologiji i slično. Da bi kasnije lakše razumjeli postupak recikliranja zlata bitno je razumjeti proces elektroplatiranja.

No comments:

Post a Comment